Průběžné
cíle

 • Tvoření pozitivních vzorů a hodnot, kterými se týmy Mongaguá a jejich členové budou řídit.
 • Zkvalitňování tréninkového procesu.
 • Utužování komunit kolem týmů Mongaguá, jejich stálý rozvoj a rozšiřování.
 • Tvoření společného a bezpečného prostoru pro sportovní i osobnostní rozvoj členů Mongaguá a jeho trenérů.
 • Edukace členů týmů Mongaguá a jeho trenérů nejen ve sportu, ale také v osobním rozvoji a vzdělávání.

Krátkodobé
cíle

 • Získání právní formy organizace Mongaguá.
 • Navázání oficiální spolupráce s lokálními, národními i mezinárodními organizacemi (MŠMT, města a kraje, Dobrovolnické centrum, Dům zahraniční spolupráce aj.).
 • Získání zdrojů a partnerů pro financování činnosti týmů Mongaguá.
 • Stabilizování tréninkových a organizačních procesů.
 • Rozšiřování jednotlivých poboček o nové kategorie a trenéry.

Dlouhodobé
cíle

 • Vytvoření sítě pouličních fotbalových klubů po celé ČR.
 • Nastavení modelu ÚSTÍ NAD LABEM ve vyloučených lokalitách, tzv. fotbal mezi paneláky.
 • Stát se plnohodnotnými partnery měst a obcí ve vytváření pozitivního prostředí ve vyloučených lokalitách.
 • Navázání spolupráce s odborníky na sport, vzdělávání a osobní rozvoj.
 • Navázání spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími organizacemi.
 • Kompletní profesionalizace organizace
  (zaměstnaní trenéři na plný úvazek, sportovně – vzdělávací programy, zázemí organizace).
 • Vytvoření Komunitního centra Mongaguá
  (sportoviště + zázemí pro vzdělávání a zdravý rozvoj členů Mongaguá).