ÚSTÍ NAD
LABEM

Odpovědná osoba: Lukáš Pulko

OSTRAVA

Odpovědná osoba:  Jaroslav Horvath

PARDUBICE

Odpovědná osoba: Andrej Horváth

ČESKÁ
LÍPA

Odpovědná osoba: Miroslav Jano

PLZEŇ

Odpovědná osoba: Miroslav Červeňák

Turnaje

Sledujte náš postup v jednotlivých turnajích.

PRVNÍ TURNAJ
JIŽ BRZY

Připravujeme pro Vás reporty z turnajů 2020

Hráči

V této sekci budeme představovat nejúspěšnější hráče týmů Mongaguá napříč pobočkami. Jedná se o hráče, kteří kromě kvalitní sportovní výkonnosti projevují dlouhodobě také morální vlastnosti jako je ctižádost, cílevědomost a píle, což se projevuje nejen sportovními výkony, ale také školními výsledky či chováním v kolektivu. Uvedení hráči představují to nejlepší z týmů Mongaguá a zároveň by měli být motivací a inspirací pro další hráče týmů Mongaguá.

DANIEL HAJAŠ

Jako první nemůže být na tomto místě nikdo jiný než Daniel Hajaš. Tento sedmnáctiletý hráč, který je od počátků Mongaguá Ústí nad Labem jejím členem, prožil za poslední dva roky raketový posun ve své sportovní kariéře.